31. december 2016

Af HenrikMini

C-kurser styrker nye klubtrænere

Der kan være mange udfordringer forbundet med at begynde som træner. DBU´s C-trænerkurser kan være en hjælp på vejen, når klubben skal ruste nye børne- og ungdomstrænere.
Det er et stort ansvar man påtager sig, når man som ny træner skal lede træningen af en stor gruppe børn. Derfor er det en stor hjælp, hvis klubben organiserer kurser og uddannelsesforløb, der hjælper nye trænere på vej. I Amager-klubben B1908 tog man initiativ til afholdelsen af DBU C-trænerkurset, Børnefodboldens Basis, fordi man ønskede at anerkende de frivilliges indsats og give dem nogle konkrete værktøjer som de kan bruge i deres dagligdag:

– Kurset skal give vores trænere et bedre grundlag for deres børnetrænergerning. Det kan være overvældende og udfordrende at skulle stå med træneransvaret. Derfor har vi valgt at give vores trænere nogle grundlæggende færdigheder, fortæller Michael Kok, der er med i B 1908’s ungdomsudvalg.

Han vurderer, at det i sidste ende kommer godt tilbage, hvis man som klubber investerer i de frivillige:

– De penge, klubben bruger på kurset, betaler sig selv tilbage i form af mere kvalificerede trænere med større overskud, mener Michael Kok.

Bedste intro til børne- og ungdomsfodbold
Kurset i B1908 ledes af DBU-instruktør Richard Lilja. Han mener, at det er helt afgørende, at klubberne giver såvel nye som erfarne trænere inspiration til træningens gennemførsel ved at sætte fokus på både metode og pædagogik, udover de mere fodboldfaglige aspekter:

– Trænerne skal vise øvelserne i stedet for bare at forklare dem, siger Richard Lilja, og betoner dermed et afgørende aspekt i trænerens formidlingsmetodik. På banen viser DBU instruktøren konkret, hvordan øvelser kan omsættes i praksis, og særligt har han fokus på, hvordan øvelserne introduceres for medierne. Øvelserne viser han aktivt, mens han forklarer, således at hverken medier eller kursister kan være i tvivl om træningens indhold.

C-Trænerens Bibel bruges til fastholdelse
Tilbage i teorilokalet er kursisterne indledningsvist blevet præsenteret for ”Aldersrelateret træning”, som Richard Lilja rammende kalder C-kursisternes Bibel:

– Her kan kursisterne finde svar på, hvordan de på forsvarlig og målrettet vis kan forestå træning af børn og unge. Det er vigtigt med vægtning og timing i træningselementerne for at fastholde interessen. Grundlæggende set handler det for trænerne om at få skabt et godt fodboldmiljø med fokus på trivsel, så de mange børn og unge fastholder interessen og motivationen for fodboldspillet, forklarer Richard Lilja.

Tips og råd med tilbage i klubben
En af de kursister, der får inspiration og færdigheder gennem DBU´s C-trænerkurser er Johnny Berntson. Han er en af de få ”gæster” på kurset i B1908, da han kommer fra Skjold Birkerød, hvor han til hverdag træner et U12-hold. Kurset i B1908 er det sidste han mangler for at nå de i alt 60 timers C-kursus, som gør ham i stand til at opnå C-licens:

– Kurserne er udbytterige og giver mig konkrete værktøjer til min trænergerning. Men de har også hjulpet mig i forhold til at reflektere over min egen trænerpraksis, siger Johnny Berntson.

Erfaringerne fra C-trænerkurserne bruger han ikke alene i sin egen trænergerning til gavn for U12-spillerne, men han deler også ud af sin viden blandt kollegaerne i klubben:

– Jeg kan videregive gode råd og tips til eksempelvis nogle af de forældretrænere, der står lidt på bar bund i træningen til hverdag, siger Johnny Berntson.
Fakta om C-licensuddannelsen
Med C-licensuddannelsen får du værktøjskassen fyldt op med alt, hvad du har brug for til træningen af børn og unge. DBU C-licensuddannelsen består af 13 C-trænerkurser af 60-timers varighed. Som klub kan man afholde såvel klubkurser som åbne kurser, hvor der kan deltage trænere fra andre klubber. Du kan frit vælge mellem de enkelte moduler og f.eks. afholde Børnefodboldens Basis løbende for nye forældretrænere
http://www.dbu.dk/nyheder/2016/oktober/clicens#smuTZlLgMj9tlyFc.99

Og hér kommer FC Holte ind i billedet…
Er du forældertræner i FC Holte og kunne du godt tænke dig at få fyldt lidt fodboldfagligt i værktøjskassen, så klik ind på DBUs hjemmeside og søg efter kurser – eller tag fat i Richard Lilja, der herover er skrevet om. Richard er FC Holtes sportschef, han har en bred fodboldfaglig viden er desuden DBU-instruktør. Klubben betaler gerne trænerkurser, der giver mening.

Andre Nyheder