5. marts 2017

Af HenrikMini

Generalforsamling i FC Holte

Nu er chancen for at være med til sætte sit præg på klubben der igen – der indkaldes til generalforsamling!

Generalforsamling i FC Holte 2017

Årets generalforsamling afholdes TORSDAG d. 30. marts 2017 kl. 19:00 på Rudegaard Stadion (formentlig i den gamle restaurant)

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formand Johan Krus på joks@novonordisk.com senest 16.marts 2017.

Der vil blive serveret vin/øl, vand og en snack under mødet.

Klubbens vedtægter findes på hjemmesiden – se under “Om klubben” > “Vedtægter” i den øverste blå bjælke

 

Stemmeret har alle aktive medlemmer (for medlemmer under 18 år har forældrene stemmeretten), som ved generalforsamlingens afholdelse ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Andre Nyheder