15. maj 2017

Af HenrikMini

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling d. 12. juni 2017 kl. 19:00

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

 

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i FC Holte, mandag d. 12. juni 2017, kl. 19:00 i Restauranten på Rudegaard Stadion.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Behandling af indkomne forslag

a.    FC Holtes seniorhold indgår et klubsamarbejde med BSV således at de fremover vil stille fælles hold under navnet FC Rudersdal.

3. Eventuelt

Fuldstændige forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, gøres tilgængelige på FC Holtes hjemmeside: www.fcholte.dk senest en ugen inden generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 11, jf. § 9. Forslag fremsat under dagsordenens punkt 2 kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 10.

Ifølge vedtægternes § 8 har alle aktive medlemmer (for medlemmer under 18 har forældrene stemmeretten), som ved generalforsamlingens afholdelse ikke er i kontingentrestance, stemmerret. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

FC Holtes vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside: www.fcholte.dk.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i FC Holte

Andre Nyheder