5. juni 2017

Af HenrikMini

Opdateret forslag: Ekstraordinær Generalforsamling d. 12. juni 2017 kl. 19:00

Opdateret forslag til den ekstraordinære generalforsamling i FC Holte, mandag d. 12. juni 2017, kl. 19:00 i Restauranten på Rudegaard Stadion.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Behandling af indkomne forslag

a.    FC Holtes seniorhold indgår et klubsamarbejde med BSV således at de fremover vil stille fælles hold under navnet FC Rudersdal.

3. Eventuelt

Forslag 2a.

FC Holtes seniorhold indgår et klubsamarbejde med BSV således at de fremover vil stille fælles hold under navnet FC Rudersdal.

Idéen

At skabe et fælles fodboldmiljø i Rudersdal kommune som skal samle ungdommen og alle som har lyst til at spille fodbold. Navnet er FC Rudersdal som er en overbygning mellem FC Holte og BSV af 2016. FC Rudersdal holder til på Vedbæk Stadion og har et andet image end FC Holte eller BSV af 2016. Klubsamarbejdet er tiltænkt U19-senior samt senior+.

Hvorfor

Fodbold i Rudersdal Kommunen har de seneste flere år gennemgået en udvikling, som har skabt et fragmenteret og usammenhængende set-up. Ungdommen er blevet spredt over et stort område, eller måske helt stoppet med at spille fodbold. Dette vil vi lave om på. Vi vil samle ungdommen om fodbolden og skabe et helt nyt koncept, som har til formål at fastholde og have fokus på bredden og glæden ved spillet.

Ud af dette er idéen til FC Rudersdal opstået. Den gode dialog der allerede er mellem FC Holte senior årgangen og BSV af 2016, er resulteret i at vi i disse årgange (U19-senior-senior+) har arbejdet på et klubsamarbejde som går under tilnavnet FC Rudersdal. Denne overbygning er et stort behov i at udvikle fodbold i Rudersdal kommune og fastholde de unge i det vi alle samles om; fodbolden. FC Holtes Team X har haft stor succes med selvsamme model som vi vil eskalere op til fordel for de unge. Dette giver helt nye muligheder til gavn og glæde for ungdommen i Rudersdal.

Hvordan:

FC Rudersdal er kun tiltænkt U19-senior-senior+, og derfor vil klubsamarbejdet ikke berøre andre årgange end disse i klubben. Spillerne er medlem af/spilleberettiget i en af aftaleklubberne. Halvdelen er kontingentet fra FC Holtes spillere i FC Rudersdal er tiltænkt at følge disse spillere i FC Rudersdal, mens den resterende halvdel vil gå tilbage til FC Holtes ungdom. Ligeledes er der på Vedbæk Stadion plads til bandereklamer, hvilket vil betyde at sponsorater på disse vil blive fordelt ligeligt med ⅓ til FC Rudersdal, ⅓ til FC Holte og ⅓ til BSV af 2016.

2 repræsentanter fra hver moderklub, en økonomiansvarlig og en manager, indgår i et samarbejdsudvalg. Udvalget skal først og fremmest sikre økonomien og at budgettet overholdes, men også sørge for den gode dialog mellem klubberne. Økonomien vil være transparent og regnskabsaflæggelse på FC Holtes generalforsamling vil også omfatte FC Holtes andel i FC Rudersdal. Ligeledes skal budgettet fremover godkendes på FC Holtes generalforsamling.

Sidder FC Holtes repræsenanter i samarbejdsudvalget ikke allerede i FC Holtes bestyrelse, skal disse udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen vil ligeledes have 100% adgang til alle indtægter / udgifter i FC Rudersdal.

Spørgsmål

“Hvorfor ikke bare en ny klub?”

  • Rudersdal har ikke brug for en ny fodboldklub. Vi har til gengæld brug for synergieffekten af et godt samarbejde på tværs. Kommunen bakker ligeledes op om et samarbejde mellem klubberne. En ny klub vil skabe et endnu mere usammenhængende fodboldmiljø i Rudersdal. Vi ønsker at samle kræfterne frem for at skille dem endnu mere ad.

“Kan man så ikke spille seniorfodbold i FC Holte (eller bsv)?”

  • Jo. Det hedder bare FC Rudersdal og vil være meget bedre end FC Holte Senior (Team X) har været før.

“Er det en elite overbygning?”

  • Nej. FC Rudersdals niveau skal være så højt som talentet rækker til. Har vi fagligt dygtige spillere, så spiller vi naturligvis på et niveau som passer. Har vi derimod ikke nok gode spillere, ligger vi på et niveau som vi kan spille til. Der vil ikke blive lavet professionelle kontrakter og ingen spillere vil få penge for at spille.

“Hvad betyder ”klub-samarbejde”?”

  • Klubsamarbejde er det ord man bruger i DBU for et samarbejde for seniorhold. Det betyder også at to klubber samarbejder på forskellig vis og f.eks. har fælles hold i forskellige aldersgrupper. Hertil er det muligt at benytte spillere fra den anden klub samt spille på et højere niveau hvis det som spiller ønskes og den anden klub har et højere rangeret hold.

“Hvem er FC Rudersdal tænkt relevant for”

  • For alle dem som vil fra nær såvel som fjern. Fodbold skal stadigvæk være sjovt, så vi favner alt fra serie 5 og til hvor niveauet rækker til. Aldersmæssigt er FC Rudersdal ikke for yngre end U19.

 

Andre Nyheder