27. august 2017

Af HenrikMini

FC Holte søger en frivillig revisor – en overkommelig opgave.

Som vi efterlyst på generalforsamlingen i marts måned har vi brug for en frivillig person, som kan være revisor for FC Holte.

Da revisoren skal udpeges uden for foreningens ledelse/bestyrelse leder vi efter en som kan hjælpe med denne opgave.

FC Holte, som, som modtager mindre tilskud, kan anvende en foreningsvalgt/udpeget revisor.

Revisorens pligter for mindre tilskud er overordnet, at efterprøve, om regnskabet er rigtigt, om foreningen har overholdt Folkeoplysningsloven og kommunens tilskudsregler, og i øvrigt anføre sine bemærkninger – herunder eventuelle forbehold – til regnskabet i en påtegning.

Se mere i linket nedenfor.

http://docplayer.dk/961232-Revisionsinstruks-vedroerende-kommunale-tilskud-i-henhold-til-folkeoplysningsloven.html

 

 

Har du selv lyst eller kender du en som er kvalificeret, hører vi meget gerne fra dig.

Kontakt formand@fcholte.dk

Andre Nyheder