22. januar 2018

Af HenrikMini

DBU ETABLERER TOPCENTER I HØRSHOLM I SAMARBEJDE MED HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB, LYNGBY BOLDKLUB OG F.C KØBENHAVN

DBU har taget initiativ til etablering af topcentre på forskellige steder i Danmark for at optimere talentudviklingen for aldersgruppen U10-U12. Topcenter-projektet er et 3-årigt DBU-projekt, hvor udvalgte fodboldklubber (Topcenter) i samarbejde med lokale fodboldklubber (Partnerklubber) tilbyder et ekstra træningstilbud for spillere med særlige forudsætninger.

Formålet er optimering af den fremtidige spillerudvikling for U10-U12, så spillere med størst potentiale får yderligere kvalificeret træning uden tidligt klubskifte.

Lyngby Boldklub og F.C. København og Hørsholm-Usserød Idrætsklub etablerer i samarbejde et DBU-topcenter på Stadionalle 5, 2960 Rungsted Kyst.

Sportslig ledelse af topcenteret

F.C. København og Lyngby Boldklub er ansvarlig for den daglige drift på topcentret, herunder sikring af det faglige niveau hos de deltagende trænere, og ansvarlig for planlægning og gennemførelse af den ugentlige træning. Den enkelte partnerklub er velkommen til at kontakte F.C. København, Lyngby Boldklub eller HUI, hvis partnerklubben har én eller flere talentfulde trænere, som med fordel kunne blive en del af topcentret som enten observatør eller assistenttræner.

Topcenterets træningsmiljø

Topcentret er i første omgang for årgang 2006, 2007 og 2008, og topcentrets fodboldfilosofi arbejder med spillerens basisteknik, spilforståelse/taktik, fysisk/koordination, mental, udviklingsstrategi og lifeskills. Alle områder er centrale i forhold til udvikling af spillerne.

Udviklingsfilosofien for U10-U12 er aldersrelateret, men tager udgangspunkt i de relevante faktorer for talentudvikling.

Nedenfor er kendetegnene ved topcentrets træningsmiljø oplistet:

 

Udvælgelse af spillere til topcenter

Topcenter-projekter forudsætter identifikation af spillere med særlige forudsætninger, hvilket sker i et samarbejde mellem F.C. København, Lyngby Boldklub og den enkelte partnerklub. F.C. København og Lyngby Boldklub kommer med et udspil til relevante spillere fra partnerklubben, men talentidentifikation kræver et oplyst grundlag, hvorfor spillerne på topcentret er udvalgte i samarbejde med den enkelte partnerklub.

Garanteret træningsperiode og statussamtaler

Spillerne på topcenter er garanteret minimum 12 måneders træning på topcenter.

Topcentret afholder statussamtaler med de enkelte spillere hver 6. måned for at give en tilbagemelding på spillerens udvikling, herunder styrker og forbedringsmuligheder. Der vil samtidig blive udarbejdet en skriftlig spillerprofil, som bliver udleveret i forbindelse med spillersamtalen. Der bliver også sendt en skriftlig spillerprofil til spillerens lokale klub, så de er bekendt med F.C. København og Lyngby Boldklubs spilleranalyse af den enkelte spiller.

Partnerklubbens forpligtelser

Partnerklubben forventes at tage aktiv del i udvælgelse af spillere til topcenter og opfordre deres spillere til at deltage på topcentret. Partnerklubben er udelukkende forpligtet i 12-måneders, hvorefter partnerklubben og F.C. København/Lyngby Boldklub starter drøftelser om eventuel forlængelse af partnerskabsaftal

DBU har dikteret, at en partnerklub kun kan sende spillere til topcentre, som er arrangeret af samme klub. Partnerklubben kan således ikke sende spillere til flere forskellige topcentre, som er arrangeret af flere forskellige A-licens-klubber. Partnerklubbens valg af topcenter er bindende for klubbens medlemmer, hvorfor alle potentielle spillere i den pågældende klub skal deltage på topcentret, som er valgt af klubben.

Strategisk ledelse af topcenteret

I forbindelse med oprettelsen af topcenteret på Stadionalle, er der også blevet oprettet en styregruppe for projektet. Styregruppen er det øverste organ for topcenteret, og dens formål er at fastlægge en sportslig vision og model for topcenteret samt kontrollere at DBU’s regler for topcenteret bliver overholdt.

Hørsholm-Usserød Idrætsklub, Lyngby Boldklub og F.C. København har alle medlemmer i styregruppen.

Fastholdelse af spillere i lokale klubber

Topcentertræning skal udelukkende ses som et træningstilbud til spillere med særlige forudsætninger, så sådanne spillere får yderligere kvalificeret træning uden et tidligt klubskifte. Det er en grundlæggende forudsætning for projektet, at de deltagende spillere bliver i deres lokale klubber under træningsforløbet på topcentreret.

Hørsholm-Usserød Idrætsklub Lyngby Boldklub

F.C. København

 

Andre Nyheder