8. januar 2019

Af HenrikMini

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 6. februar 2019 kl. 20:00

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære FC Holte medlemmer,

Bestyrelsen i FC Holte indkalder i henhold til vedtægternes §11 til en ekstraordinær generalforsamling den 6. februar 2019 kl 20:00. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i mødelokalet i Holte hal 1.

Agenda for den ekstraordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent
  2. Ændring af vedtægternes § 7
  3. Valg af formand
  4. Eventuelt

 

Ad dagsordens punkt 2

Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes § 7 ændres fra

Generalforsamlingen fastsætter kontingent og eventuelle gebyrer. Bestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, midlertidigt fritage medlemmer helt eller delvist fra at betale kontingent. Indbetalingsterminer og indbetalingsform fastsættes af bestyrelsen. Pådrager et medlem sig restance udover en måned, kan vedkommende udelukkes fra deltagelse i klubbens træning, kampe og øvrige arrangementer.

Børn af trænere og bestyrelsesmedlemmer er fritaget for kontingent. Allerede betalt kontingent refunderes ikke. Der opkræves først kontingent året efter stop som træner, eller udtrædelse af bestyrelsen.

til:

Bestyrelsen fastsætter kontingent og eventuelle gebyrer. Bestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, midlertidigt fritage medlemmer helt eller delvist fra at betale kontingent. Indbetalingsterminer og indbetalingsform fastsættes af bestyrelsen. Pådrager et medlem sig restance udover en måned, kan vedkommende udelukkes fra deltagelse i klubbens træning, kampe og øvrige arrangementer indtil betaling er foretaget.

Der er differentieret kontingent i FC Holte. Ved skift i kontingentkategori foretages ikke refusion af allerede indbetalt kontingent, ligesom der først foretages ændring i kontingent ved den førstkommende kontingentopkrævning.

 

Ad dagsordenens punkt 3

Henrik Skovby opstiller, under forudsætning om opbakning fra klubbens medlemmer til den nye strategi, som formand for FC Holte

 

Øvrige forslag, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal være indsendt skrifteligt eller på e-mail til bestyrelsen senest den 23. januar 2019.

Andre Nyheder