13. februar 2019

Af HenrikMini

Referat af FC Holtes Ekstraordinære generalforsamling d. 6 februar 2019

Referat af FC Holtes Ekstraordinære generalforsamling

Afholdt d. 6 februar 2019 i mødelokalet i Holte hal 1

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Ændring af vedtægternes § 7
  3. Valg af formand
  4. Eventuelt

punkt 1.

Til dirigent valgtes Mark Fromholt.

Dirigent konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling har været indkaldt korrekt og derfor var beslutningsdygtig for så vidt angår emnerne på dagsordenen.

punkt 2.

Henrik Skovby har i samarbejde med bestyrelsen forinden den ekstraordinære generalforsamling udarbejdet et oplæg som fremhæver fremtidige tiltag for FC Holte, der vil højne det fodboldmæssige og sociale miljø og skabe den ”fede” klub. Tiltagene vil kræve en differentieret kontingentstruktur. Strategien var forud for den ekstraordinære generalforsamling rundsendt/offentliggjort for alle.

Årshjulet, pyramidestruktur og den overordnede sportslige linje præsenteres af klubbens nye sportschef, Tai Regel Pundik.

Mads Rued præsenterer tankerne bag den nye survey som klubben sender ud hvert halve år, for at få bedre feedback fra alle medlemmer.

Budgettet og økonomien i en differentieret kontingentstruktur fremlægges af Petrine Runov

Forslaget om ændring af vedtægternes § 7 blev vedtaget ved et stort flertal.

punkt 3.

Henrik Skovby stiller op som formand for FC Holte.

Henrik Skovby blev valgt som formand for FC Holte ved et stort flertal.

Punkt 4:

Flere fremmødte spurgte ind til den nye renovering af den gamle hvide bygning på Rudegaard. Der bliver ligeledes spurgt ind til kapacitets- og facilitets udfordringerne på Rudegaard. Bestyrelsen udsatte behandlingen af disse spørgsmål til efter sommerferien.

Dirigenten runder den ekstraordinære generalforsamling af og takker for god ro og orden.

Andre Nyheder