15. januar 2020

Af HenrikMini

TT Tidende – januar ’20

Siden sidst:
– Har vi afholdt julearrangement med knapt 80 børn og unge
– Har vi afholdt den første ”Captains Dinner”
– Har vi fået sat dato på årets Generalforsamling, nemlig mandag d. 23. marts – indkaldelse & agenda udsendes separat
– Har 18 forældre- og ungdomstrænere været på DBU-kursus
– Har vores Forældrebold-hold spillet med i Holte Stars Nytårsturnering
– Og en hel del mere… så sørg for at få læst hele nyhedsbrevet

Klubstatus fra bestyrelsen
For kun lidt mere end et år siden fremlagde vi en 7-punktsplan for at imødekomme flere af de udfordringer, klubben havde i forhold til flere skrøbelige årgange, for meget ’klub i klubben’ og meget klub-arbejde på få folks hænder.
Opdatering på de 7 tiltag
– Ny ledelse i klubben: Tai er kommet ombord som sportschef, Rami er ansat som ad hoc-medarbejder, og Tine sidder stadig som administrationschef (nu med et par ekstra opgaver). Desuden er vi i gang med at professionalisere hele administrationen igennem ny teknologi og KlubOffice.
– Fast pyramide- og træningsstruktur med en professionalisering: Der udkommer nu en ny trænermanual for klubben og vi har fået ansat Ibrahim, Martin og senest Mouhamad til at løfte træningsniveauet (se mere længere nede).
– Årshjul, der både indeholder administrative, sportslige og sociale aktiviteter: Årshjulet er nu på plads og indeholder aktiviteter lige fra faste klubturneringer over ”Captains Dinner” (klubbens ”elevråd” for de ældre årgange, U14-U19) til fælles sommer- og julefester.
– Fast survey med inputs fra forældre og spillere: Vi har udsendt to surveys med et stigende antal svar og meget relevante informationer for både klubben og de respektive årgange. Resultatet fra den seneste survey vil blive delt med årgangene.
– Scorecard – så vi er på forkant. Vi arbejder stadigvæk på at få alle datakilder etableret, men vi har allerede nu et godt overblik over, hvilke årgange der kræver hjælp og fokus.
– Kontingentstruktur, der skaber større forståelse og incitament til at være aktiv. Vi har set en fremgang i antallet af medlemmer i FC Holte det seneste år og vi har fået flere forældre involveret, men vi vil meget gerne have endnu flere forældre på det aktive kontingent til at hjælpe med at løfte flere klubopgaver. Vi har også været meget glade for at se årgang 2002 har påtaget sig dommer-tjansen for de mindste i klubben. Dette skaber både kultur og rollemodeller.
Mere transparens og kommunikation: TT Tidende er klubbens vigtigste informationsplatform. Vi vil i den nærmeste fremtid lave en indsats på at få forældre og spillere med i FC Holtes Facebookgruppe samt flytte fra Holdsport over på Kampklar (DBUs svar på Holdsport).

 

Mouhamad El-Faour er ny træner på årg. 2006

Trænerforlængelser – og en nyansættelse

Der skal lyde et stort og varmt velkommen til Mouhamad El-Faour, som er blevet tilknyttet vores U14ere (årgang 2006), hvor han sammen med Mark vil skabe de bedste rammer for årgangen. Mouhamad er storebror til Ibrahim og vil sammen med Ibrahim stå for klubbens specifiktræning. Det er derudover med stor glæde, at klubben har forlænget med trænerkapaciteter som Ibrahim El-Faour og Martin Mejdahl Andersen. Der er lavet en 1-årig aftale med dem begge, og de fortsætter på deres respektive årgange, Ibrahim på årgang 2010 og 2008 og Martin på årgang 2009 og 2005. Status er, at klubben p.t. har enten A- eller B-licenstrænere på U10-U15 – og der arbejdes selvfølgelig fortsat på at få tilknyttet licenstrænere på de årgange, som endnu ikke har.

 

Hjemmeside

Klubben får i dette forår en helt ny hjemmeside.

 

Survey

I decembers surveys har vi set en meget høj svarrate blandt næsten alle årgange og der er i alt godt 160 personer, som har svaret. Tak til alle! Overordnet er tilfredsheden i klubben meget høj, hvad end det gælder træning, trænere eller klubben generelt. Det er vi glade for. De mange forslag og forespørgsler, I har skrevet ind om, vil der blive taget stilling til – ligesom de vil blive brugt til at forbedre årgangenes træning.

 

Leverandørskifte

FC Holte og Unisport har lavet en aftale, som betyder, at Unisport overtager klubbens Adidas-aftale, som hidtil har været varetaget af Sportmaster. Unisport er nordens største leverandør af sportsbeklædning til fodbold, Den nye aftale med Unisport vil blive implementeret i den kommende måned – og der vil blive fremsendt særskilt information vedr. aftalen og bestillingsprocessen til samtlige holdledere i klubben. Den nye aftale med Unisport indbefatter bedre rabatter for klubben på indkøb – men også en webshop med mulighed for at tilkøbe ekstra tøj med klublogo samt merchandise. Alt sammen med til at understøtte klubbens identitet. Derudover vil klubbens medlemmer kunne opnå 10% rabat fra vejl. pris på køb foretaget af medlemmerne online på Unisport.dk og i flagshipstore. Mere herom i næste TT Tidende samt i særskilt mail i januar/februar.

 

Vilfred i en solid tackling – og Valdemar “van Dijk” er klar til at tage over

2004 i ”Øst 2” i foråret ’20

For første gang i FC Holtes knapt 17 år lange historie er det lykkes at få et hold helt op i ”Øst 2”. Klubbens U16 drenge har gennem de seneste 1½-2 år rykket sig og fået årgangen til at vækste ved at kigge rundt i netværket. Derudover har drengene også taget ansvar og forestået en del af træningen selv. I foråret ’19 vandt holdet deres pulje i rk. 2, hvilket førte til Sjællandsmester-skaberne, hvor drengene dog tabte guldet og kom hjem med en flot sølvmedalje i stedet – og gav hinanden håndslag på i efteråret at prøve kræfter med rk. 1. Dette medførte endnu en puljesejr – og altså også en mulighed for at spille i ”Øst 2” i forårssæsonen 2020. Godt gået, drenge!!

 

Juleafslutning i klubben

Et af klubledelsens nye tiltag var flere fællesarrangementer på tværs af årgangene. Juleafslutningen d. 21. december var årets andet arrangement af den slags – sommerfesten var det første. Knapt 80 spillere fra klubben spillede over et par timer udendørs turnering på den store kunstgræsbane med de ældste spillere som holdkaptajner og rollemodeller. En yderst vellykket dag, der sluttede i Foreningshuset med æbleskiver, saft og glögg – samt deltagergave til de aktive børn og unge, der efter flere timers fodbold, troppede op med julerøde kinder. Stor tak til Eva og Mia (fodboldmødre på årg. 2010) for at tage teten på ”Efterfesten” i Foreningshuset.

 

 

FC Holtes mikromanual

I løbet af de næste uger bliver der lagt sidste hånd på klubbens nye mikromanual, som bliver trykt og uddelt til klubbens forældretrænere m.m. på mikroårgangene, ligesom den fremadrettet vil blive udleveret til alle nye medlemmer i FC Holtes mikroafdeling.

 

Ny klubpolitik

I løbet af foråret vil arbejdet på en ny klubpolitik påbegyndes og ligesom der lanceres en mikro-, børne- og ungdomsmanual, vil der komme en klubmanual – vi kan jo kalde den FC Holte-biblen.

 

Captains Dinner

Klubbens nye spillerråd har været samlet for første gang og tilslutningen var imponerende. 24 spillere fra klubbens ældste årgange (2006-2002) er udvalgt og dermed inviteret til “Captains Dinner”, og 19 deltog i en 2-3 timers workshop en decembersøndag. Alle årgange var repræsente-ret, og spillerne fik mulighed for at sætte ord på, hvad der efter deres mening var henholdsvis godt og skidt på deres respektive årgange, såvel som i klubben generelt. Spillerrådet skal fremadrettet være med til at sikre, at vi hele tiden har fingeren på pulsen ift. udviklingen på ungdomssiden. Spillerne bliver indkaldt til endnu en workshop ultimo marts.

 

Trænerkursus

Fremadrettet vil vi i FC Holte starte kalenderåret med at tilbyde klubbens trænere at tage deres første skridt på vejen til en C-licens, ved at deltage i DBU-C1. Søndag d. 5. januar kickstartede 18 morgenfriske FC Holte-trænere det nye år med at deltage i C1-kurset, et 8-timers kursus – nogenlunde ligeligt fordelt på teori og praksis. Til de 4 træningspas, som udgjorde den praktiske del, havde vi engagerede spillere fra årgang 2010 og 2008 som medier. Den feedback, der har været fra de deltagende trænere, har været meget positiv, og hvis der er tilpas tilslutning, vil klubben afholde næste del, C2 umiddelbart efter sommerferien, medio august.

 

 

 

Overgang til og større anvendelse af DBU’s IT-værktøjer

Da klubben fremadrettet overgår til automatisk kontingentopkrævning gennem KlubOffice, blev der umiddelbart før jul afholdt et DBU-kursus, sådan at vi er klar til det nye system.

Næste skridt er, at klubbens hold overgår fra Holdsport til KampKlar, og i den forbindelse bliver der afholdt et 3-timers DBU-kursus i FC Holte søndag d. 1. marts.

Alle trænere, holdledere, forældre osv. er velkomne til at deltage, og der vil blive sendt en invitation ud til alle snarest.

 

Futsal Camp i Påsken 2020

Igen i år byder vi på Futsal i påskeferien. Vi er tilbage i Birkerød Idrætscenter efter sidste års visit på Sjælsøskolen. Campen afvikles mandag-onsdag (6.-8. april) kl. 9:00-15:00 og er for træningsparate drenge og piger i årg. 2007-2013. Pris for deltagelse: kr. 500,-. Tilmelding er åben på tilmeld@fcholte.dk.

Fællesfoto fra en Futsal Camp i Birkerød Idrætscenter

 

Glimt fra Fodboldskolen 2019

Fodboldskole 2020…

… afholdes, traditionen tro, i den første uge af skolernes sommerferie – altså uge 27, fra mandag d. 29. juni – fredag d. 3. juli. Mere info herom senere – når tilmeldingen åbner.

 

Næste nummer af TT Tidende er på gaden i marts

Andre Nyheder