19. marts 2020

Af HenrikMini

HVIS DU ER HER…

Denne plakat gælder for alle idrætsområdets udendørs faciliteter, samt legepladser, og bedes videresendt til trænere og alle, der eventuelt stadig benytter de udendørs anlæg – fodboldbaner, skaterbaner, atletikanlæg m.m.:

Andre Nyheder