HVIS DU ER HER…

Denne plakat gælder for alle idrætsområdets udendørs faciliteter, samt legepladser, og bedes videresendt til trænere og alle, der eventuelt stadig benytter de udendørs anlæg – fodboldbaner, skaterbaner, atletikanlæg m.m.: