6. april 2020

Af HenrikMini

Kære medlemmer og forældre!

Som vi alle ved, har regeringen forlænget COVID-19 perioden. Dette betyder, at vi tidligst kan komme tilbage til Rudegård fodboldanlæg efter påske – altså tidligst tirsdag den 14. april. Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og ser tiden an, og vil ikke starte fodboldtræningen førend det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Og måske vil vi kun kan starte op i et mindre omfang, så vi ikke fylder træningsfaciliteterne fra dag 1. I vil derfor måske kunne opleve, at man i opstartsfasen kun træner 1 gang om ugen. Under alle omstændigheder vil I høre nærmere fra FC Holte, før der bliver åbnet for træning igen.

For mange af jer, er det meget lang tid at gå uden træning – det er en situation, som ingen af os nogensinde har prøvet før. Vi ved at nogle årgange holder sig i gang ved løbe- og teknik øvelser via nettet/Holdsport og vi har ligeledes konstateret at fodboldbanerne ikke står øde hen i denne periode. Men ALLE er utrolig dygtige og dedikerede i at overholde myndighedernes krav om at holde afstand og ikke samle sig i større grupper. Vi håber at alle sørger for at holde sig i gang og ikke helt mister følingen med bolden. Man behøver ikke at bruge mere end 30 min. om dagen, så får man brændt noget energi af, trænet sine boldberøringer og holder sig klar til banerne igen åbner.

Har I spørgsmål eller kommentarer til situationen, er I mere end velkommen til at skrive direkte til bestyrelsen, så vil vi efter bedste evne svare hurtigst muligt. Skriv på: formand@fcholte.dk

Kontingenter

Vi har i bestyrelsen valgt at fastholde kontingentet under COVID-19 perioden. Dette gør vi af flere årsager. Først og fremmest har vi besluttet at kompensere vores dygtige stab af trænere, da vi er i en situation, som vi alle er helt uden indflydelse på.

Dernæst har vi pt. ingen ide om, hvad den nærmeste fremtid byder og vil derfor ikke på nuværende tidspunkt tage beslutninger, der påvirker foreningens økonomi nævneværdigt. Vi håber naturligvis på forståelse fra alle vores gode medlemmer.

Bestyrelsen foretager løbende en tæt opfølgning på klubbens økonomi og vil vurdere den økonomiske indvirkning af den vedtagne strategi og den nuværende COVID-19 situation.

Turneringer

Om end DBU har offentliggjort kampprogrammet for forårets turneringer, så vides den endnu ikke hvornår turneringen faktisk vil begynde. Bestyrelsen vil følge og efterleve DBU’s retningslinjer herfor.

I relation til udenlandske turneringer i foråret, er det bestyrelsens anbefaling at alle FC Holte hold trækker sig fra turneringerne. Denne anbefaling skyldes den store usikkerhed om COVID-19 situationen i Europa. Et afbud skal naturligvis foretages med henblik på at begrænse det eventuelle økonomiske tab et afbud kan medføre.

For deltagelse i nationale private turneringer anbefaler bestyrelsen, at man følger DBU’s retningslinjer for deltagelse heri. Bestyrelsen anbefaler dog at man som udgangspunkt aflyser sin deltagelse i nationale turneringer ved betalingsfrist, såfremt der ikke er kommet en endelig afklaring omkring COVID-19 situationen.

Vi håber I alle kommer godt og sikkert gennem denne vanskelige periode og glæder os til at se alle på banerne igen, når vi er på den anden side af COVID-19 perioden. Vi skal nok sørge for at blive ved med at holde jer orienteret. Hvis I ikke allerede har gjort det, så husk at melde jeg på FC Holtes Facebook Side, hvor vi også løbende ligger oplæg op: https://www.facebook.com/FC-Holte-105752680966869/

Med venlig hilsen

FC Holte

Bestyrelsen

Andre Nyheder