FC Holte Camp 2017-2019

Camp med fokus på motorik, leg, bevægelse og fodbold.

Masser af sjov hygge og indlagte pauser, så dagene ikke føles for lange.

Vi glæder os til at se jer på banerne!