DBU’s børnefodboldstrategi

Ny børnefodboldstrategi for spillere under 12 år

For at imødekomme det stadigt stigende pres på børnefodbolden er det positivt og glædeligt, at de centrale parter i dansk fodbold (DBU) har besluttet at lave en samlet og fælles strategi for børnefodbolden i Danmark.

DBUs nye børnefodboldstrategi er for alle spillere under 12 år. DBUs ambition er at gøre dansk børnefodbold til verdens bedste ved at sætte spilleren i centrum og gøre legen med bolden i trygge rammer til det vigtigste.

Strategien skal sikre følgende:

  • At vi altid sætter spilleren i centrum
  • At vi genskaber tilliden i systemet. Alle vil det bedste for børnene og der er flere veje til målet
  • At vi sikrer udvikling til alle spillere gennem et fleksibelt og mangfoldigt fodboldtilbud
  • At vi styrker klubbernes børneafdelinger gennem en øget professionalisering, som kan understøtte frivilligheden
  • At vi styrker vores børnesyn og fælles værdier, så fundamentet for dansk børnefodbold bliver stærkere end nogensinde
  • At udvikle en strategi for børnefodbolden, der lever op til disse punkter, er både ambitiøst og kompliceret. Ikke desto mindre har netop ovenstående punkter været et erklæret mål for strategigruppens arbejde fra dag ét.

FC Holtes nye klubstrategi lever op til DBUs strategi. På nogle punkter er vi faktisk et skridt foran. 

Læs hele DBU’s børnefodboldstrategi her: Download (PDF)