Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

FC Holte afholder generalforsamling den 7/4-2021 kl. 19.30 i mødelokale 2, hvor Sportschefen også vil fremlægge FC Holtes nye Fodboldsfilosofi.

Agenda:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt