Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling blev holdt onsdag den 29. marts 2023 kl. 20:00. Generalforsamlingen blev afholdt i “Møde 2” (mødelokalet på 1. salen i Hal 2) på Rudegaard.

Deadline for forslag der ønskes behandlet var den 15. marts 2023.

Øvrige forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skulle være indsendt skrifteligt eller på e-mail til bestyrelsen senest den 15. marts 2023. Fuldstændige forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, gøres tilgængelige på FC Holtes hjemmeside: www.fcholte.dk senest en uge inden generalforsamlingen, jf. Vedtægternes §9. Forslag fremsat under dagsordens punkt 6 kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 10.

Ifølge vedtægternes §8 har alle aktive medlemmer (for medlemmer under 18 år har forældrene stemmeretten), som ved generalforsamlingens afholdelse ikke er i kontingentrestance, stemmeret. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

Agenda for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 5

Henrik Skovby er på valg som formand. Henrik Skovby genopstiller.

Ad dagsordenens punkt 6

Petrine Runov er på valg som kasserer. Petrine Runov genopstiller

 Ad dagsordenens punkt 7

Jens Toke, Lotte Hansen, Anette Skovgaard, Lars Øgaard-Nielsen og Mattias Krogh Møller er på valg og alle genopstiller. Mark Fromholt, Simone Macaulay, Cornelius Jardof er ligeledes på valg, men genopstiller ikke.  

Bestyrelsen indstiller Danny Wisborg som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 9

Bestyrelsen indstiller Jeppe Søndberg til valg som revisor

Øvrige forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skrifteligt eller på e-mail til bestyrelsen senest den 15. marts 2023. Fuldstændige forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, gøres tilgængelige på FC Holtes hjemmeside: www.fcholte.dk senest en uge inden generalforsamlingen, jf. Vedtægternes §9. Forslag fremsat under dagsordens punkt 6 kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 10.

Ifølge vedtægternes §8 har alle aktive medlemmer (for medlemmer under 18 år har forældrene stemmeretten), som ved generalforsamlingens afholdelse ikke er i kontingentrestance, stemmeret. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

26. februar 2023

Bestyrelsen