Mor og far er uundværlige medspillere for børnefodbolden.

Men nogle gange kan det være nødvendigt at indvie dem i et par enkle spilleregler.ct-sc-fam-0416-parenthood-spor-jpg-20130416

Det er nødvendigt, at børn får opbakning hjemmefra, når de spiller fodbold.
Det fremmer motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at skabe fundamentet for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv.

Engagerede forældre er en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og er ofte en hjælpende hånd for træneren m.v. Derfor er det vigtigt med en god kontakt og et højt informationsniveau til forældregruppen.

Det er et godt udgangspunkt, at forældrene er engagerede. Men engagementet kan også kamme over, hvis aggressive voksne f.eks. overfuser dommeren, eller hvis en far konsekvent driver sin søn fremad på banen med råb og direktiver eller hvis kampens resultater pludselig kommer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle for de voksne.

Husk at vores trænere er frivillige. Hvis du har feedback eller spørgsmål – til trænerne er du velkommen til at kontakte vores trænere. Feedbacken er altid velkommen, dog ikke under kamp og træning og ALDRIG foran børnene.

Der afholdes jævnligt forældremøder på de fleste hold. Husk at møde op og deltage i drøftelserne om årgangens udvikling og trænernes arbejde med holdet (-ene).

Hvis du som forældre har kritik af træning, trænere, klubbens filosofi og holdninger, skal du kontakte klubbens sportschef eller bestyrelse. Kontaktoplysningerne findes på klubbens hjemmeside.

Såfremt man som forældre ikke efterlever disse regler udarbejdet på baggrund af DBU’s 10 forældrebud, kan klubbens trænere bede forældre forlade kamp eller træning.

Ved gentagne grove overtrædelser kan bestyrelsen ekskludere et medlem/barn fra klubben.

Du kan læse meget mere om god opførsel, gode holdninger, god træning og meget mere i DBU’s holdninger og handlinger.

Forældrekort/minifoldere

DBU Fair Play har udviklet en minifolder udformet som et gult kort på forsiden og et rødt kort på bagsiden. Slår man op i folderen findes de 10 forældrebud.

Minifolderen er et forsøg på at få skabt opmærksomhed blandt forældre omkring opførsel og fair play i forbindelse med kampene for de yngste spillere.

Minifolderen kan rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til fairplay@dbu.dk.

De 10 forældre bud

  1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
  2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
  3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere
  4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
  5. Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder
  6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe
  7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
  8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
  9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
  10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig!!

FC Holte:

Er du en del af FC Holte som forældre eller frivillig, så meld dig ind i "FC Holte" på Facebook. I denne gruppe kan du dele dine oplevelser eller følge med i hvad der sker blandt andre hold i FC Holte: 

FC Holte på Facebook