Ind- & udmeldelse

Indmeldelse & Udmeldelse

Hvis du gerne vil gå til fodbold i FC Holte skal du blot indmelde dig elektronisk nedenunder. Du kan prøvetræne i op til to uger, hvorefter du skal meldes ind. Såfremt der ikke er plads på et hold opskrives barnet på venteliste efter først til mølle princippet. Al kommunikation foregår via e-mail og barnet/forældrene er selv ansvarlige for at holde klubben opdateret med korrekt og tilgængelig adresse, e-mail mv. Husk, at oprettelse på et holds KampKlar ikke er lig med indmeldelse i klubben.

Kontingent

Bestyrelsen fastsætter kontingent og eventuelle gebyrer. Indbetalingsterminer og indbetalingsform fastsættes af bestyrelsen. Pådrager et medlem sig restance ud over en måned, kan vedkommende udelukkes fra deltagelse i klubbens træning, kampe og øvrige arrangementer indtil betaling er foretaget.

Der er differentieret kontingent i FC Holte. Ved skift i kontingent kategori foretages ikke refusion af allerede indbetalt kontingent, ligesom der først foretages ændring i kontingent ved den førstkommende kontingentopkrævning.

Kontingent opkrævning sker som udgangspunkt ved årlig opkrævning i februar måned. Er du ny i klubben betaler du kontingent for det kvartal du tilmelder dig i klubben. Melder du dig ind i klubben i første kvartal af året, betaler du den fulde kontingent. Melder du dig til i andet kvartal betaler du 75% af kontingentprisen, i tredje kvartal betaler du 50% af kontingentprisen og i fjerde kvartal betaler du 25% af kontingentprisen.

Kontigentsatserne for hver årgang finde du nederest på denne side.

Indmeldelsesgebyret er 300 kr.

Medlemskab

Efter prøvetræningens udløb skal barnet meldes ind. Herefter fremsendes kontingentopkrævning via PBS/indbetalingskort. Husk at du kan tilmelde betalingen til PBS, hvilket gør administrationen nemmere og billigere for FC Holte. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 2 uger efter forfald, fremsendes en rykker med et gebyr på 100 kr. Betales denne heller ikke er barnet udmeldt igen og pladsen går til en anden. Spørgsmål vedrørende kontingent bedes stillet til kasserer Petrine Runov på mail: kasserer@fcholte.dk

FC Holte er en fodboldklub som er baseret på frivilligt forældrearbejde. Vi forventer derfor, at du som forælder bakker op om dit barns træning, og du også vil deltage aktivt i klubbens arbejde.

Det årlige kontingent til FC Holte dækker følgende:

  • Klubmedlemskab hos DBU Sjælland samt DGI
  • Gebyr ved tilmelding til DBU turneringer og DBU stævner
  • Løn og uddannelse til trænere
  • Kurser til trænere
  • Diverse sociale arrangementer
  • Bolde, veste, kegler og andet træningsudstyr
  • Trænertøj
  • DBU Dommer til 8- og 11-mandskampe (så vidt dette er muligt)
  • Klubadministration

Adresseændring

Skriv til administration@fcholte.dk hvis du er flyttet. Eller log ind på “Mit DBU” – og ret selv til. Alle medlemmer har modtaget login-info fra DBU. Hvis man ikke kan finde den mail, kontakt da administration@fcholte.dk.

Udmeldelse

Skriv til administration@fcholte.dk hvis du stopper som spiller i FC Holte. Kun gældende såfremt man får en bekræftelse. Allerede betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Elektronisk indmeldelse

(klik på det blå link under den pågældende årgang):